Monday, January 10, 2011

mutiara hati

Rasulullah s.a.w. bersabdamaksudnya:
"Ada lima perkara yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim terhadap
saudaranya iaitu menjawab salam, mendoakan orang yang bersin,
memenuhi undangan, menjenguk orang sakit dan menghantar jenazah"
(Riwayat Khamsah)

No comments:

Post a Comment